Slow magazyn issue 1 "Kłopoty ze wzrostem gospodarczym"

Artykuł profesora socjologii Przemysława Plucińskiego, opisujący "ideologię wzrostu", pojęcie, które
stało się wręcz zaklęciem w ustach polityków i fetyszem nie tylko publicystów. Wzrost jako synonim
dobrobytu, jako proces pozornie ciągły oraz powód pojawienia się kłopotów z zanieczyszczeniem
środowiska, efektu cieplarnianego itd. Kto korzysta z tego dobrobytu? Niestety mniejszość populacji.

Growth as a synonym of prosperity, as seemingly continuous process and the cause of the environment
contamination, greenhouse effect etc. Who takes advantage of this prosperity?
Minority of the population, unfortunately.